pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Cypriana
Justyny

26

wrzesien

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

Informacje dla mieszkańców gminy Dobre dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

środa, 28.08.2019 12:44

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobre realizowany będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Sp. z o.o. w Mikorzynie.

 

Z.G.K. GRONEKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres: Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
Właściciele:
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Centrala firmy: (54) 251-33-59

 

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:


Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
"EKOSKŁAD" Sp. z o.o.
87-710 Służewo, ul. Polna 87

tel: 54 282-02-45
kom. 600-880-241
NIP 891-13-79-528

 

Pojemniki z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami segregowanymi muszą być wystawione w dniu odbioru do godz. 7:00.

 

Selekcję odpadów posegregowanych prowadzi się z podziałem na:

  • opady ze szkła – worek zielony
  • papier oraz tektura - worek niebieski
  • tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - worek żółty
  • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone - worek brązowy

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych:


- 21,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
- 50,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, tzw. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 19,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość w przypadku, gdy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Opłatę, zgodną ze złożoną deklaracją właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu lub rachunek bankowy:

BS Radziejów O/Dobre Nr 92 9549 1011 0010 0188 2010 0045

 
Stacja zlewna dla ścieków dowożonych z nieruchomości nie podłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej-została wybudowna przy rozbudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w msc. Dobre w 2014 r
Umowa Nr. RGIK. ROŚGK.6140.13.2018 na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Dobre w szczególności zwierzęta padłe na terenie Gminnego Targowiska dla zwierząt w Krzywosądzy oraz gminnych dróg publicznych i niepublicznych

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 28.08.2019 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2020 17:53
Liczba wyświetleń: 6368

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu